Tryckvakt för högviskösa media

Manometer enl. industristandard försedd med
Elkontakt (max funktion; sluter vid stigande tryck)
Lämplig för högviskösa, aggressiva, media.
Ex. avloppsrening.

Grunddata
​​​​​​​

Format:

100mm

 

Material:

Medieberört i Syrafast SS2348 (aisi 316L)

 

Utförande:

Fristående

 

Anslutning:

R1,5" (konisk)

 

Mätnoggranhet:

klass 1,0

 

Tillåtet högsta arbetstryck:

Hela skalområdet

 

Drifttemperatur:

20°C

Skydsklass:

IP54

 

El belastning:

Max 380V, 80mA

 

Tillbehör:

Svetsstuds

 

Fabrikat:

SMF