Digitala tryckmätare

Tryckmätare, även kallad manometer, används för att mäta tryck. De mäter undertryck
och övertryck i förhållande till atmosfärtrycket, eller som absolutmätare. Vi har dem i olika utföranden till olika applikationsområden.

Visar alla 5 resultat