Justering & kalibrering av manometer

En gång om året så bör man lämna in sina manometrar och tryckmätare på en kalibrering för att vara säker på att de visar korrekta värden och fungerar som de ska. Hur ofta detta ska göras och om det är ett måste styrs av ert kontrollorgan. Anledningen varför detta är viktigt är för säkerheten då en missvisande manometer kan få förödande konsekvenser. På Svenska Manometerfabriken hjälper vi dig med både justering och kalibrering av manometer med full spårbarhet mot ackrediterat laboratorium.

När du gör en kalibrering av manometer hos oss så kan vi också erbjuda ackrediterade certifikat tack vare våra samarbeten med olika laboratorier så att du har ett certifikat på när du senast gjorde en kalibrering.

För aktuellt pris och leveranstid kontakta oss.