Service

  • Vi utför reparation av de flesta fabrikat av tryckmätare.
  • Montage och fyllning av tryckförmedlare för alla typer av processer.
  • Vi monterar på egna eller kunds instrument.
  • Vi utför dessutom kontroll och kalibrering samt utfärdar kalibreringsintyg med spårbarhet mot ackrediterade laboratoriet 1002, 1012 och 1678. Vårt samarbete med ackrediterade mätplatser gör att vi även kan leverera kalibreringsbevis i samband med tillverkning, kalibrering samt service.