Tryckförmedlare Superhygienisk LE-P

Denna tryckförmedlare levereras
komplett med svetsstos
vilket gör att membranet
kommer nästan exakt I flödet.
Kan förses med analog manometer
enligt bild, alternativt monteras på
tryckgivare eller tryckvakt.
Levereras I första hand enl SMS 38 (1,5”).