HTP 2500 ”Leksandsvågen”

Detta är en lastindikator byggd för att fungera på
marknaden med befintliga vågkroppar (hydraultyp).
En specialtillverkad manometer mäter upp det
hydraultryck som skapas i vågkroppen.
Från manometern tas en elektrisk signal ut till ett digitalt
summeringsverk, i vilket lastad vikt för bil och släp kan
adderas separat.

Som standard finns det tre utföranden, 1/2/5 minnen, anges
vid beställning. Även 3 och 4  minnen kan beställas.
Instrumentet kan nollställas när som helst vilket gör
det okänsligt för temperaturförändringar.
Ingen kalibrering mot känd vikt behövs. HTP 2500 kan även
beställas för laster upp till 4000kg.

 

HTP 2500 är i grundutförande tänkt för hyttmontage men kan
kompletteras med fällbart lock för nockmontage (utomhus).