HTM 2500 ”Leksandsvågen mini”

Detta är en lastindikator byggd för att fungera med
på marknaden befintliga vågkroppar (hydraultyp).
En specialtillverkad manometer mäter upp det
hydraultryck som skapas i vågkroppen.
Från manometern tas en elektrisk signal ut till ett digitalt
summeringsverk, i vilket lastad vikt för bil och släp kan
adderas separat.

HTM 2500 är tänkt för hyttmontage.
Vid nockmontage beställes HTP 2500 vilken kan
kompletteras med fällbart lock.
Vid hyttmontage/nockmontage finns olika tillbehör.
Kontakta oss för mer info.

• HTM kommer som standard med 5 minnen (1-4 minnen anges vid beställning).

• Instrumentet kan nollställas när som helt vilket gör det okänsligt för temperaturförändringar.

• Ingen kalibrering mot känd vikt behövs.

Användarmanual HTM 2500