Tryckförmedlare LK

En liten och smidig tryckförmedlare som
passar bra vid små rör eller sådana
mätpunkter som kan kristallisera.
Membran ligger I toppen av stommen
och därför med rörmuff kan man montera
den så att membran når till rörets
innerplan.
Standardgänga:
Konisk rörgänga 1”, 1,5” och 2”
Rak Rörgänga och NPT gängor är också
möjliga
Svetsstudar:
Rak eller med radie för önskad
rördiameter, alternativt T-koppling med
svetsändar (för rör mindre än 1”)
1” storlek rekommenderas inte för låga
tryck (<4 bar) om mätinstrumentets
volym inte är liten.
Rekommenderas inte med kapillär. Vid
beställning ange process- och
omgivningstemperatur samt
tryckuppgifter.