Mekaniska Tryckmätare

Tryckmätare, används för att mäta tryck. De mäter undertryck och övertryck i relation till atmosfärtrycket. Vi har mekaniska mätare i olika utförandet till olika applikationsområden. Vi kan dessutom skräddarsy en manometer efter ert behov.