Manometer dubbla mätsystem

Används för att lätt följa förloppet i t ex bromsledningar, olika vattenstånd och liknande. Obs – man kan även ha två olika områden på samma instrument, t ex 0-10/0-40 bar.